Privacy & cookies

Vooraf

Aguna (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te helpen de doelstellingen te bereiken en de gewenste werkzaamheden uit te voeren. Deze privacyverklaring legt uit waarom en op welke manier we de persoonsgegevens verwerken. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je natuurlijk graag met vragen over dit onderwerp. Neem hiervoor contact op via pieter.hoekstra@aguna.nl.

We hebben deze privacyverklaring opgesteld om helderheid te geven over al onze verwerkingen, ook wanneer we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Naam, telefoonnummer, e-mailadres, transactiegegevens, IP-adres en cookie ID.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen

Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het voldoen aan de belastingplicht.

Klantenadministratie en dienstverlening

In onze klantenadministratie houden we bij wie de klanten zijn van Aguna, met daarbij behorende relevante contactpersonen. Van deze contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij, zodat we onze diensten optimaal kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan contactdetails om je te kunnen bereiken, maar ook gegevens over je werkzaamheden zodat we je zo goed mogelijk van informatie en advies kunnen voorzien. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor het versturen van offertes en voor het realiseren van onze diensten.

We zijn bereikbaar via verschillende kanalen: telefoon, e-mail, post, social media en de formulieren op de website. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Contactformulier

Middels ons contactformulier op de website kun je contact met ons opnemen. Je gegevens worden dan ook alleen éénmalig gebruikt voor het leggen van contact of voor het opstellen van een offerte. Mogelijk worden je contactgegevens opgeslagen in de website. Ze worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Rechten van betrokkenen

De AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, regelt dat iedere betrokkene rechten heeft. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Wil je gebruikmaken van je rechten of heb je vragen/opmerkingen? Neem dan contact met ons op via pieter.hoekstra@aguna.nl

  • Informatie en inzage: je kunt inzage krijgen in de persoonsgegevens die we van jou verwerken. Daarnaast vertellen we je graag meer over het hoe en waarom we juist die persoonsgegevens verwerken.
  • Rectificatie: je kunt te allen tijde een wijziging in je persoonsgegevens doorgeven, als je bijvoorbeeld het idee hebt dat we onjuiste gegevens van je hebben.
  • Vergetelheid: je hebt het recht tot het laten verwijderen van je persoonsgegevens. Het kan dan wel voorkomen dat we ze voor andere doeleinden nog moeten verwerken, bijvoorbeeld voor de administratie of voor het inactieve mailbestand.
  • Beperking: je kunt de verwerking van je persoonsgegevens laten beperken als je het idee hebt dat wij de gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken.
  • Bezwaar, recht tot verzet: je kunt bezwaar indienen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als het om marketingdoeleinden gaat, zullen we de verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
  • Overdraagbaarheid: je kunt onder de AVG je persoonsgegevens ook over laten dragen. Wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op.
  • Toestemming intrekken: je kunt per verwerking je toestemming intrekken.
  • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: we horen het uiteraard graag wanneer je denkt dat we niet in overeenstemming met de AVG handelen. Wil je rechtstreeks schakelen met de Autoriteit Persoonsgegevens? Dan kun je daar ook een klacht indienen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk bepaald.

Grondslag van de verwerking

Zoals toegelicht in deze privacyverklaring verwerken wij sommige persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst, sommige gegevens met jouw toestemming en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang; het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten en onze doelstellingen.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en bijbehorende werkzaamheden schakelen wij dienstverleners in. Dit kunnen derde ontvangers zijn, maar ook subverwerkers. Denk hierbij aan de hostingpartij, de accountant en webdevelopers.

Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Wanneer we de persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere met een verwerkersovereenkomst voor dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Uitsluitend wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onrechtmatige toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens, welke zijn afgeschermd door verschillende beveiligingsmaatregelen zoals: beveiligingssoftware (virusscanner en firewall), wachtwoorden, SSL (beveiligde internetverbinding) en back-ups. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Cookie verklaring

Wij gebruiken cookies (functionele) op de website van Aguna om de dienstverlening te verbeteren, de website naar behoren te laten functioneren en voor de doeleinden zoals omschreven in de privacyverklaring.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden en kunnen worden door de Aguna website en hun functionaliteit. Op de betreffende website zullen we je attenderen op de plaatsing van onderstaande cookies.

Soorten cookies

Functionele en noodzakelijke cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de website correct functioneert. Deze anonieme cookies zorgen er onder meer voor dat:

  • Jouw voorkeuren worden opgeslagen, bijvoorbeeld taal en informatie in formulieren.
  • Browserinstellingen worden opgeslagen, zodat de website optimaal op je scherm verschijnt.

Verwijderen cookies

Cookies kun je het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Je vindt hier een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen.

Leeuwarden, april 2022


Samenwerken?

Heb je een verandervraag voor jezelf of voor de organisatie waar je werkt? En wil je hierover eens vrijblijvend in gesprek? Neem dan contact met me op via het contactformulier. We zitten dan snel om tafel om de mogelijkheden te bespreken.

+31 6 423 810 04    pieter.hoekstra@aguna.nl

AVG toestemming(Vereist)